Oprávnění Ministerstva obrany

Oprávnění Ministerstva obrany k provádění montáží, oprav a rekonstrukcí určených tlakových potrubí dodavatelským způsobem.